Đề xuất và góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs

Ngày đăng 29/03/202229/03/2022

Lượt xem330

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường, doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo một trong 02 hình thức: (1) tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì và (2) đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì - trường hợp lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì thì doanh nghiệp phải đóng góp tài chính theo Fs.

Theo khoản 1 Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì “Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu - đơn vị tính: đồng/kg”. Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs cho từng sản phẩm, bao bì và điều chỉnh Fs theo chu kỳ 03 năm một lần (khoản 2 Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 528/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs đối với sản phẩm, bao bì. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng; tham gia Tổ soạn thảo có sự tham gia đại diện của các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương.

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định này trong năm 2023 để kịp thời có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Hiện nay, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và xây dựng. Các chuyên gia tư vấn đang tiến hành điều tra, khảo sát thực tế và tham vấn các doanh nghiệp tái chế để đề xuất nội dung này.

Để bảo đảm khả thi, Tổ soạn thảo rất mong nhận được và hoan nghênh các ý tưởng đề xuất và ý kiến góp ý, phản biện của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật này. Trân trọng!

Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT

Bình luận bài viết Đề xuất và góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs Bình luận bài viết ({{commentCount ? commentCount : 0}})


Viết bình luận Đề xuất và góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành FsTạo bình luận bài viết

{{formCommentErrors.user_name}}
{{formCommentErrors.user_email}}
{{formCommentErrors.content}}

Tin liên quan


PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU (EPR)
Ngày dăng 16/08/202216/08/2022

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG...


Ngày 15/8/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công...

Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải
Ngày dăng 05/06/202205/06/2022

Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý,...


Ngày 03/06/2022, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư ban hành Quy...