Đề xuất và góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

Ngày đăng 29/03/202229/03/2022

Lượt xem824

Theo quy định tại khoản 5 Điều 82 và khoản 5 Điều 85 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì “Hội đồng EPR quốc gia thông qua và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ tái chế và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu”. 

Thực hiện quy định trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 526/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 03 năm 2022 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ soạn thảo có sự tham gia đại diện của của Bộ Tài chính, đại diện Sở TNMT Hà Nội và đại diện các đơn vị trong Bộ TNMT. Thông tư này sẽ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng khoản tiền này hiệu quả và phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư này trong năm 2022.

Hiện nay, dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường để hỗ trợ tái chế và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu đang trong quá trình xây dựng. Các chuyên gia tư vấn đang tiến hành điều tra, khảo sát thực tế và tham vấn các doanh nghiệp tái chế về vấn đề này. Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được và hoan nghênh các ý tưởng đề xuất và ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật này.

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận bài viết Đề xuất và góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải Bình luận bài viết ({{commentCount ? commentCount : 0}})


Viết bình luận Đề xuất và góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thảiTạo bình luận bài viết

{{formCommentErrors.user_name}}
{{formCommentErrors.user_email}}
{{formCommentErrors.content}}

Tin liên quan


PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU (EPR)
Ngày dăng 16/08/202216/08/2022

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG...


Ngày 15/8/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công...

Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải
Ngày dăng 05/06/202205/06/2022

Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý,...


Ngày 03/06/2022, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư ban hành Quy...