Liên hệ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ EPR QUỐC GIA

Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất, nhập khẩu

Điện thoại: (0243) 7956868 - Fax: (0243) 8359221

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Email: epr@monre.gov.vn - epr.monre@gmail.com

GOOGLE MAP