Văn bản pháp luật


STTSố kí hiệuNội dungTải vềNgày ban hànhTrạng thái hiệu lực
1 Luật số: 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường 2020

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Lượt xem: 3241

File pdf 17/11/2020 Còn hiệu lực
2 01/2022/NĐ-CP

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Lượt xem: 3267

File pdfFile pdf 10/01/2022 Còn hiệu lực
3 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lượt xem: 3217

File pdfFile pdf 10/01/2022 Còn hiệu lực
4 2436/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2436/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lượt xem: 3230

File pdf 13/12/2021 Còn hiệu lực
5 1316/QĐ-TTg

Quyết định số 1316/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 3225

File pdf 22/07/2021 Còn hiệu lực
6 33/CT-TTg

Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 3221

File pdf 20/08/2020 Còn hiệu lực
7 491/QĐ-TTg

Quyết định Số 491/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 3202

File pdf 07/05/2018 Còn hiệu lực
8 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lượt xem: 3246

File pdf 16/05/2016 Còn hiệu lực
9 1746/QĐ-TTg

Quyết định số 1746/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chinh phủ

Lượt xem: 3212

File pdf 04/12/2019 Còn hiệu lực